Är du intresserad av att lära dig mer om mörkerfotografering så är detta kursen för dig

Under tre onsdagar mellan klockan 18.30-19.30 så fördjupar vi oss i mörkerfotograferingens olika utmaningar och möjligheter.

Onsdagen den 17 februari – Ulrik Fallström visar sina bilder och pratar om sina tankar och teknik vid mörkerfotografering

Onsdagen den 3 mars – Vi träffas och lär oss tillsammans mörkerfotografering. Ett tillfälle att få lära sig mer om den speciella fotokonsten som mörkret innebär. På grund av restriktioner har aktiviteten ställts in, och vi uppmuntrar att var och en själv går ut och fotograferar.

Onsdag den 24 mars (obs nytt datum) Vi har en bildträff där vi tillsammans visar och analyserar de bilder som vi tagit i mörkret. Mejla in dina bilder senast 22 mars till anmalan@traktorensfotoklubb.se

Anmälan senast 15 februari: anmalan@traktorensfotoklubb.se