Årlig fotodokumentation: Valborg/Första maj

Eldfigur Foto: Malin Josefsson

Välkommen att delta i vår årliga återkommande fotodokumentation!

2019 års fotodokumentation ”Valborg/Första maj”

Försvara strejkrätten Foto: Richard Eliasson

Dokumentera och skicka in dina foton som du tar under helgen Valborg / första maj.
Välj fritt vad du vill fotografera.

Sänd in max 3 digitala bilder senast den 15:e maj till: anmalan@traktorensfotoklubb.se
Glöm inte ange titel och ditt namn på varje bild.

Bilderna kommer senare under våren att presenteras i ett webbalbum på fotoklubbens hemsida.