Bildspelet ”Raserade drömmar” på internet

Foto: Monica Wennblom
(Bilden är tagen ur filmsekvensen)

Bildspelet ”Raserade drömmar”, som klubbmedlemmen Monica Wennblom fick bronsmedalj för i Riksfotoutställningen 2018, finns nu på Internet.

Den som är intresserad av att ta del av bildspelet, och kanske låta sig inspireras, kan göra det på

https://vimeo.com/svenskfotografi