Dags att tävla i RIFO 2016

Tag chansen att skicka in bilder till fototävlingen Riksfotoutställningen 2016 (RIFO)!

Tävlingen är indelad i ett antal klasser, för digitala bilder och påsiktsbilder. Temat för motivvalet är fritt och man kan delta i en eller flera klasser med svartvita och/eller färgbilder. Man får dock inte delta i flera klasser med samma bild och ej heller med bilder som tidigare blivit belönade eller uttagna för visning inom Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF. Klubben står för anmälningsavgift och porto.

För digitala bilder gäller att varje tävlande får delta med högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om tre till fem bilder. Formatet ska vara jpeg, längsta bildsida ska vara max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB. Digitala bilder ska laddas upp individuellt till tävlingens hemsida av varje deltagare och deltagandet ska sedan godkännas av klubben. (Formellt krav.)  Den som vill delta i någon av digitalklasserna måste därför först meddela detta till lars-ingvar.larsson@comhem.se för att få det lösenord till hemsidan m.m. som krävs. Uppladdningen kan sedan ske från första veckan i januari och fram till den 25 januari.

För påsiktsbilder gäller högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om tre till fem bilder. Bilderna ska vara monterade och bildens längsta sida, inklusive  kartong/passepartout, får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än 20 cm. Maximal tjocklek för påsiktsbilderna är 5 mm. För varje påsiktsbild ska även en digital version laddas upp. (Den digitala versionen kommer att användas vid resultatredovisningen om bilden belönas.) Påsiktsbilderna märkes på baksidan med bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet (Traktörens FK). För kollektioner anges bildernas ordningsföljd (“Blomma 1, Blomma 2, Blomma 3” etc). Märkningen ska ske med de etiketter som tillhandahålles i uppladdningssystemet.

Vid Riksfotostämman 2015 beslöts att på prov även inrätta en tävlingsklass för bildspel 2016. Motivvalet är fritt och varje deltagare får lämna in ett (1) bildspel. Bildspelet får vara högst 4 minuter långt och måste innehålla stillbilder, men även rörliga sekvenser får förekomma. Tillåtna videoformat är mp4, mpg/mpeg, mov, avi och wmv. Upplösningen får max vara 1920×1080 pixlar. Deltagare ska själv inneha bildrättigheterna till alla bilder och sekvenser som används och dessutom garantera att man innehar alla erforderliga rättigheter och licenser till allt upphovsskyddat material, i form av musik/ljud mm, som använs i bildspelet. Den som önskar deltaga i bildspelsklassen måste meddela detta till Lars-Ingvar Larsson på e-postadressen ovan för att säkerställa att de speciella administrativa krav som finns på följesedlar uppladdning mm, uppfylls.

Alla bidrag till tävlingen måste laddas upp/levereras in till klubben senast måndagen den 25 januari, för att administrationen kring insändning m.m. ska hinnas med. Påsiktsbilder lämnas senast kl. 13.00 i Traktörens reception eller enligt överenskommelse, till Lars-Ingvar Larsson, som nås på e-postadressen ovan eller telefon 070-686 95 65.