Digitalt: Medlemsutställningen 2018

Kom och titta på medlemmarnas egna bilder, tema ”skratt” och ”stillhet”.

“Stillhet”
Kanalen
Fotograf: Håkan Holgén
“Skratt”
Skratt
Maj-Britt Olsbo

Medlemmarnas egna bilder eller tolkningar av tema: “Skratt” eller “Stillhet” finns att titta på. Även kan vara inspiration på motiv i framtiden.
Bilderna finns i vårt digitala foto album.

http://medlemsutstallning.traktorensfotoklubb.se/#!album-52