Fotodokumentation Valborg / första maj

Trumpetare Foto: Asbjörn Hanssen

Var med i klubbens årligt återkommande fotodokumentation.

Dokumentera och skicka in dina foton som du tar under helgen Valborg / första maj. Dina bilder vill vi gärna visa på vår bildträff 13 maj. Välj fritt vad du vill fotografera.

Sänd in max 3 digitala bilder senast den 11:e maj
till: anmalan@traktorensfotoklubb.se

Glöm inte ange titel och ditt namn på varje bild.

Bilderna kommer senare under våren att presenteras i ett webbalbum på fotoklubbens hemsida.

Bildträff via Skype

Så här i Coronatider har vi en medlemsträff där vi visar varandra de bilder vi tagit under Valborg/1:a maj.

Vi prata kring bilderna och berättar hur vi tänkt när vi fotat. En träff där vi kan inspirera varandra i fotografi.

Plats: Vi möts på Skype
Tid: Onsdag 13 maj kl 18.3020.00

De bilder du skickat in senast 11:maj från fotodokumentationen Valborg/1:a maj är de som vi kommer att titta på.

Anmälan senast 11 maj till: anmalan@traktorensfotoklubb.se

Du får en kallelse till ett Skypemöte.

Har du inga bilder kan du ändå delta. Men anmäl dig så att du får kallelsen.