Fotodokumentation Valborg / första maj

Välkommen att delta i vår årligt återkommande fotodokumentation!
Dokumentera och skicka in dina foton som du tar under helgen Valborg / första maj
Välj fritt vad du vill fotografera.

Sänd in max 3 digitala bilder senast den 15:e maj
till: anmalan@traktorensfotoklubb.se
Glöm inte ange titel och ditt namn på varje bild.

Bilderna kommer senare under våren att presenteras i ett webbalbum på fotoklubbens hemsida.

Från Valdagen 2014 Foto HansErik Svensson "bara ben"
Från Valdagen 2014
Foto HansErik Svensson “bara ben”
Från Valdagen2014 Foto Richard Eliasson "regnbåge vid fontänen"
Från Valdagen 2014
Foto Richard Eliasson “regnbåge vid fontänen”