Resultatet av Västsvenska Fotoexpon 2010

I tävlingen, som i dagligt tal kallas Västsvenskan, deltog 12 fotografer från Traktörens FK i fyra tävlingsklasser och med sammanlagt 50 enstaka bilder och tre kollektioner. Deltagandet var det största i klubbens historia, med bl.a. 11 deltagare i den digitala klassen, vilket var en tredubbling jämfört med 2009.

Totalt lämnades det in 615 enstaka bilder och 54 kollektioner till tävlingen, från de 41 medlemsklubbarna. Resultatet för Traktörens FK blev att två bilder i klass B (Enstaka bild, påsikt, färg) belönades med visning. Det var “Loppmarknad” av Lars-Ingvar Larsson och “Tyska kyrkan i gungning” av Hans-Erik Svensson.

Samtliga placerade bilder presenterades, tillsammans med jurykommentarer, på Bohusläns museum i Uddevalla, på expodagen den 13 mars. De premierade påsiktsbilderna och kollektionerna visades på en utställning, som även var tillgänglig för allmänheten.