RIFO 2013

Tävlingen är indelad i ett antal klasser, för digitala, dia och påsiktsbilder. Temat för motivvalet är fritt och man kan delta i en eller flera klasser med svartvita eller färgbilder. Klubben står för anmälningsavgift och porto. För digitalklassen gäller att varje tävlande får delta med högst fyra bilder. Formatet ska vara jpeg, längsta bildsida får vara högst 2000 pixlar och bildfilens storlek får vara högst 1 MB. Digitala bilder ska laddas upp individuellt till tävlingens hemsida av varje deltagare och deltagandet ska sedan godkännas av klubben. Den som vill delta i digitalklassen måste därför först meddela detta till lars-ingvar.larsson@comhem.se för att få det lösenord till hemsidan m.m. som krävs. Uppladdningen kan sedan ske från den 10 januari och fram till den 23 januari.

För påsiktsbilder gäller högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om två till fem bilder. Bilderna ska vara monterade och yttermåttet, inkl. ev. passepartout, får vara högst 30×40 cm.

För diabilder gäller högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om två till fem bilder. Bilderna ska vara monterade i glasade ramar i format 5×5 eller 7×7 cm. Alla bilderna i en kollektion måste ha samma format. Varje diabild märks med en punkt i ramens nedre vänstra hörn, som visar att bilden då betraktas rättvänd.
Gemensamt för påsikts- och diabilder gäller att de ska märkas på baksidan, respektive på ramen, med bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet (Traktörens FK). För kollektioner anges bildernas ordningsföljd (“Blomma 1, Blomma 2, Blomma 3” etc).

Alla bidrag till tävlingen måste levereras in till klubben senast onsdagen den 23 januari, för att administrationen kring insändning m.m. ska hinnas med. Påsikts- och diabilder lämnas senast kl. 13.00 i Traktörens reception, till Lars-Ingvar Larsson, som nås på e-postadressen ovan eller telefon 070-686 95 65 för ev ytterligare information.