RIFO 2014

Ta chansen att skicka in bilder till fototävlingen RIFO 2014! Det är kostnadsfritt för dig som medlem.

Tävlingen är indelad i ett antal klasser, för digitala bilder och påsiktsbilder. Temat för motivvalet är fritt och man kan delta i en eller flera klasser med svartvita och/eller färgbilder. Man får dock inte delta i flera klasser med samma bild. Klubben står för anmälningsavgift och porto.

För digitala bilder gäller att varje tävlande får delta med högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om två till fem bilder. Möjligheten att delta med en digital kollektion är ny för 2014 och ersätter den diakollektionsklass som fanns tidigare.
Formatet ska vara jpeg, längsta bildsida ska vara 2000 pixlar. Digitala bilder ska laddas upp individuellt till tävlingens hemsida av varje deltagare och deltagandet ska sedan godkännas av klubben (formellt krav). Den som vill delta i digitalklassen måste därför först meddela detta till: lars-ingvar.larsson@comhem.se för att få det lösenord till hemsidan m.m. som krävs. Uppladdningen kan sedan ske från den 3 januari och fram till den 27 januari.

För påsiktsbilder gäller högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om två till fem bilder. Bilderna ska vara monterade och yttermåttet, inkl. ev. passepartout, får vara högst 30×42 cm, som motsvarar A3. För varje påsiktsbild ska även en digital version laddas upp. (Den digitala versionen kommer att användas vid resultatredovisningen om bilden belönas.) Påsiktsbilderna ska märkas på baksidan med bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet (Traktörens FK). För kollektioner anges bildernas ordningsföljd (“Blomma 1, Blomma 2, Blomma 3” etc).

Alla bidrag till tävlingen måste levereras in till klubben senast måndagen den 27 januari, för att administrationen kring insändning m.m. ska hinnas med. Påsiktsbilder lämnas senast kl. 13.00 i Traktörens reception eller enligt överenskommelse, till Lars-Ingvar Larsson, som nås på e-postadressen ovan eller telefon 070-686 95 65 för ev. ytterligare information.