RIFO 2015

RIFO 2015

Tag chansen att skicka in bilder till fototävlingen Riksfotoutställningen 2015 (RIFO)!

Tävlingen är indelad i ett antal klasser, för digitala bilder och påsiktsbilder. Temat för motivvalet är fritt och man kan delta i en eller flera klasser med svartvita och/eller färgbilder. Man får dock inte delta i flera klasser med samma bild och ej heller med bilder som tidigare blivit belönade eller uttagna för visning inom Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF. Klubben står för anmälningsavgift och porto.

För digitala bilder gäller att varje tävlande får delta med högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om tre till fem bilder. Formatet ska vara jpeg, längsta bildsida ska vara max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB. Digitala bilder ska laddas upp individuellt till tävlingens hemsida av varje deltagare och deltagandet ska sedan godkännas av klubben. (Formellt krav.) Den som vill delta i någon av digitalklasserna måste därför först meddela detta till
lars-ingvar.larsson@comhem.se för att få det lösenord till hemsidan m.m. som krävs. Uppladdningen kan sedan ske från första veckan i januari och fram till den 26 januari.

För påsiktsbilder gäller högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om tre till fem bilder. Bilderna ska vara monterade och yttermåttet, inkl. ev. passepartout, får vara högst 30×42 cm, som motsvarar A3. För varje påsiktsbild ska även en digital version laddas upp. (Den digitala versionen kommer att användas vid resultatredovisningen om bilden belönas.) Påsiktsbilderna märkes på baksidan med bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet (Traktörens FK). För kollektioner anges bildernas ordningsföljd (“Blomma 1, Blomma 2, Blomma 3” etc).

Alla bidrag till tävlingen måste levereras in till klubben senast måndagen den 26 januari, för att administrationen kring insändning m.m. ska hinnas med. Påsiktsbilder lämnas senast kl. 13.00 i Traktörens reception eller enligt överenskommelse, till Lars-Ingvar Larsson, som nås på e-postadressen ovan eller telefon 070-686 95 65.