Traktörens medlemmar har haft framgångar i Externa tävlingar under 2023

Fotbräda. Foto: Hans Erik Svensson
Fotbräda. Foto: Hans Erik Svensson

Västsvenska FotoExpon 2023 – regional nivå
Följande medlemmar fick sina bilder premierade
Klass A Enstaka digital bild
Klas Eriksson fick brons för sin bild Arbetskläder
Klass C Enstaka påsiktsbild
Hans Erik Svensson fick brons för bilden Barbershop och visning för bilden Överinseende
Klass D Kollektion påsikt
Monica Wennblom fick visning för kollektionen Movement
Klass E Kollektion digital
Ulrik Fallström fick diplom för kollektionen Umbrella

Riksfotoutställningen RIFO 2023 – nationell nivå
Fyra medlemmar fick sammanlagt nio bilder antagna. Av dessa nio antagna bilder erhåller två bilder utmärkelse. Vilken nivå på utmärkelse ( diplom eller plakett ) blir klart under RIFO dagarna i Umeå 19-21 maj 2023.
Hans Erik Svensson fick bilden Fotbräda antagen i klass D Enstaka digitalbild

Madlén Hjelmroth har fått bilderna Bön, Sjal, Mystik och Dimma antagna i Klass D Enstaka digitalbild samt Sassoon Dock i klass B Kollektion digitalbild. Bilden Dimma har renderat utmärkelse.

Mia Andersson har fått bilden The flower antagen i klass C Enstaka påsiktsbild

Monica Wennblom har fått bilderna Hat and eyes och Mealtime antagna i klass C Enstaka påsiktsbild. Bilden Hat and eyes har renderat utmärkelse.