Valdagen den 14 september

Dokumentera och skicka in dina foton som du tar under valdagen den 14:e september.
Välj fritt vad du vill fotografera.

Sänd in max 3 digitala bilder senast den 30:e september
till: anmalan@traktorensfotoklubb.se
Glöm inte ange titel och ditt namn på varje bild.

Bilderna kommer senare under hösten att presenteras i ett webbalbum på fotoklubbens hemsida.