Kurs i Lightroom

Foto: Björn Carlsson

Välkommen till denna kurs där vi kommer att gå igenom grunderna och hur du kan redigerar dina bilder i Lightroom.

Steg 1. Här kommer jag att gå igenom Framkallningsmodulen. Detta tillfälle är förlagt den 4:e april, klockan 17.30-19.00

Steg 2. Här kommer jag att gå igenom maskverktyget samt färgbearbetning.
Detta tillfälle är förlagt den 11:e april, klockan 17.30-19.00

Plats: Informationssalen Köpmansgatan 20, Stadsbyggnadsförvaltningen. Nere i källarplan.

Kursen är till för dig som är medlem i Traktörens fotoklubb och är kostnadsfri.

Anmälan till anmalan@traktorensfotoklubb.se senast tisdag 2:e april.
Ange mobilnummer så vi kan nå dig.

Väl mött
Björn Carlsson, kursledare
bjornartphoto.com