Internationell fotografisk hedersutmärkelse till Monica Wennblom

Den internationella världsfotoorganisationen FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique – International Federation of Photographic Art) beslutade i december 2023 att tilldela Monica Wennblom den fotografiska hedersutmärkelsen Excellence FIAP Platinum. Monica blir därmed den första kvinnan i Sverige att ta emot denna internationella fotografiska hedersutmärkelse. Utmärkelsen bygger på över 900 antagna bilder i jurybedömda internationella fotosalonger/exhibitions fördelat på ett 60 tal länder. Bara bilder som är ansedda att vara av hög artistisk och teknisk kvalitet är accepterade i de jurybedömda fotosalonger som är godkända av organisationen FIAP. 

Sedan 2022 är Monica Wennblom också Nordisk Stormästare i fotografi på platinum nivå tilldelat av organisationen Nordiska Förbundet för Fotografi (NFFF).

FIAP

The International Federation of Photographic Art bildades 1946 och har idag över 100 medlemsländer https://www.fiap.net

NFFF

Nordic Society of Photography bildades 2015 och medlemmar utgörs av representanter för de fyra nordiska länderna. https://www.nordic.photo/

Vi på klubben säger ett stort grattis till Monica!