Bilder till Utställningen “Övergivet”

Fotot: Richard Eliasson

Samband med föreläsning och visning av “Övergivna platser”, av Jan Jörnmark.

Så skulle vi vilja ha medlemmarnas egna bilder från Övergivna platser.
Där vi kommer att ha en utställning på vår fotovägg.

Vi skulle vilja att du sänder in dina bilder senast den 31 oktober. anmalan@traktorensfotoklubb.se

Sänd in max 3 bilder och numrera dina bilder i prioritetsordning nr 1, nr 2, resp. nr 3. Får vi in många bidrag får vi eventuellt plocka bort de lägst prioriterade.
Obs! Ange även titel på bilderna och ditt namn. Skicka in bilden som högupplöst jpg-fil (så stor som den var när du tog den).

Observera att du genom att skicka in dina bilder också godkänner att bilden eller bilderna tillsammans med fotografens namn publiceras på klubbens hemsida.