Styrelsen

Styrelsen 2019/2020

Klas Eriksson
Ordförande
Webbmaster
E-post: Klas

Lars-Ingvar Larsson
Sekreterare
Ansvarig för externa tävlingar, Medlemsutställningen
Tel 0706 – 86 95 65
E-post:
Lars-Ingvar

Mats Eugensson
Programansvarig och ansvarig medlemsutskick
Tel 031 – 365 03 07
E-post: Mats

Anders Lundberg
Inköp vid bildvisningar, utställningar och möten
Tel 031 – 368 11 34
E-post: Anders

Mia Andersson
Tel 031 – 366 95 00
E-post: Mia

Pia Boman
Ny styrelsemedlem 2019

Richard Eliasson
Hemsida, Facebook, Material- och lokalansvarig (digitallabb och fotostudio)
Tel 0725-31 23 17
E-post: Richard

Susanne Ahlander
Ny styrelsemedlem 2019

Valberedning
Gunnar Blide (sammankallande)
Håkan Holgén
Anna Jerling

Revisorer
Hans Linderstad
Asbjörn Hansen

Har du frågor om klubben eller synpunkter på webbplatsen kontakta gärna:
styrelsen via denna mejladress: styrelsen@traktorensfotoklubb.se