Styrelsen

Styrelsen 2018/2019

Klas Eriksson
Ordförande
Webbmaster

E-post: Klas

Marie Persson
Vice ordförande
Ansvarig sommartävlingen, utställningsväggen och digitala fotogallerier
Tel 031 – 368 23 02
E-post: Marie

Lars-Ingvar Larsson
Sekreterare
Ansvarig för externa tävlingar, Medlemsutställningen
Tel 0706 – 86 95 65
E-post: Lars-Ingvar

Tore Hjelte
Kassör och ansvarig för medlemsregistret
Tel 0762 – 09 98 10
E-post: Tore

Richard Eliasson
Hemsida, Facebook, Material- och lokalansvarig (digitallabb och fotostudio)
E-post: Richard

Mats Eugensson
Programansvarig och ansvarig medlemsutskick
Tel 031 – 365 03 07
E-post: Mats

Anders Lundberg
Inköp vid bildvisningar, utställningar och möten
Tel 031 – 368 11 34
E-post: Anders

Mia Andersson
Tel 031 – 366 95 00
E-post: Mia

Valberedning
Gunnar Blide (sammankallande)
Håkan Holgén
Elisabeth Charlez

Revisorer
Hans Linderstad
Asbjörn Hansen

Har du frågor om klubben eller synpunkter på webbplatsen kontakta gärna:
styrelsen via denna mejladress: styrelsen@traktorensfotoklubb.se