Kontakt

Har du frågor om klubben kontakta gärna styrelsen via mejl styrelsen@traktorensfotoklubb.se

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen: https://www.traktorensfotoklubb.se/styrelsen/

Fotoklubbens porträttstudio och digitala fotolabb finns i stadsbyggnadskontorets byggnad som ligger på Köpmansgatan 20. (se karta nedan)
Öppettider: https://www.traktorensfotoklubb.se/om-klubben/oppettider/

Lokalerna finns en trappa ner i källarplan. Du kan fråga i receptionen på entréplan var fotoklubben har sina lokaler.

Fakturaadress
Kassör:
Mats Eugensson
matseugensson(a)hotmail.com

Så betalar du
Bankgiro 609-9758
Swish nr: 123 336 4916