Om klubben

fotograf

Klubbens logo har hängt med sedan start. Den gjordes av Roy Ehrenstedt på stadsbyggnadskontoret.

Traktörens fotoklubb bildades 1979
Den är öppen för alla fotointresserade som arbetar på någon av Göteborgs Stads förvaltningar eller bolag. Fotoklubben bildades 1979 och omfattade då endast de som arbetade på fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadskansliet och trafikkontoret. De flesta av dessa förvaltningar låg i byggnaden som har kvartersnamnet Traktören, därför blev det Traktörens fotoklubb.

I samband med 30-årsjubileet utökades klubben att omfatta ytterligare ett antal förvaltningar inom Göteborgs Stad. Och från och med 2012 är fotoklubben öppen för alla anställda inom Göteborgs Stad.

Stadgar för Traktörens fotoklubb >>

Klubben har cirka 140 medlemmar.

Utrustning
Klubben har ett digitalt fotolabb, fotostudio för porträttfotografering. Dessa finns i stadsbyggnadskontorets byggnad som ligger på Köpmansgatan 20. Lokalerna finns en trappa ner i källarplan. Du kan fråga i receptionen på entréplan var fotoklubben har sina lokaler.
För att få använda utrustningen måste du ha gått en kurs.
Kontakta: Marie Persson.

Dessutom finns en del fotolitteratur för utlåning.

Traktörens fotoklubb arrangerar varje år en rad bildvisningar, kurser, utflykter, fototävlingar och utställningar. (Läs mer om detta på startsidan och under aktiviteter och tävlingar).

Öppettider och var vi finns
https://www.traktorensfotoklubb.se/kontakt/

Klubbens webbplats
Läs mer om klubbens webbplats:
https://www.traktorensfotoklubb.se/om-klubben/klubbens-webbplats/

Samarbete
Traktörens fotoklubb är medlem i Västra Sveriges Fotoklubbar, VSF. Till VSF >>
Traktörens fotoklubb är även medlem i RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi. Till RSF >>