Bildgallerier

Som medlem har du möjlighet att kostnadsfritt ha ett egen bildgalleri på webben. Här finns alla medlemmarnas bildgallerier samlade.

Hur du gör för att få ett eget galleri kan du läsa om längre ner på sidan.


Här finns alla medlemmarnas gallerier eller egna hemsidor:

Asbjörn Hanssen – http://asbjornhanssen.traktorensfotoklubb.se
Agneta Mannerbrink – http://agnetamannerbrink.traktorensfotoklubb.se
Agneta Svensson – http://agnetasvensson.traktorensfotoklubb.se
Gunnevi Hällstén – http://gunnevi.traktorensfotoklubb.se
Håkan Holgén  – http://hakan.traktorensfotoklubb.se
Ingemar Nyborg – http://ingemarnyborg.traktorensfotoklubb.se
Klas Eriksson  – http://klas.se
Lennart Adolfsson – http://www.kosterbilder.se
David Rehaag – http://pictures.davidrehaag.se/

 


Gratis bildgalleri för alla medlemmar

Traktörens fotoklubb erbjuder medlemmarna att kostnadsfritt få ett eget bildgalleri på webben.

Digital utställningsvägg finns för alla medlemmar som önskar. Du kan enkelt ladda upp de bilder du vill visa upp i ett fotogalleri.
Du får adressen: http://fornamnefternamn.traktorensfotoklubb.se
tex blir Asbjörn Hanssen: asbjornhanssen.traktorensfotoklubb.se

För att få ett bildgalleri kontakta:
Marie Persson, E-post: Marie

Regler för fotoklubbens bildgallerier

Bilder
Du ansvarar själv för bilderna du publicerar här! Du måste själv ha tagit bilden du lägger upp. Fotograferat själv = du måste ha tryckt på utlösaren. Även om en person givit dig rätt att lägga ut en bild får du inte göra det; du måste ha fotograferat själv.
Du får inte publicera/hänga upp erotiska, naken eller pornografiska bilder eller bilder som är kränkande för den som är med på bilden. Är du tveksam avstå hellre.

Bilder på barn
Bilder på lättklädda barn: tänk en extra gång, se det som att bilden du laddar upp här sätts på en anslagstavla mitt i stan. Skulle du vilja se bilden på en sådan plats? Skulle du vilja att någon plockade ner den till sin samling? Har du tagit en barnbild av lite mer utlämnande natur kräver vi att det är du själv som är föräldern, eller att det finns tillstånd från föräldern.

Regler runt montage
Om du gör fotomontage eller annan digital efterbehandling är det tillåtet att använda mindre bildelement från andra fotografer, förutsatt att du har tillstånd att använda och publicera. Det är då ett krav att du anger i bildtexten vilka element du inte själv skapat och var du fått dem från.

Kommersiella budskap
Bilder med kommersiella budskap eller säljande bildtexter är ej tillåtna.

PUL – personuppgiftslagen
Bildpubliceringen är tillåten så länge den inte kränker den registrerades personliga integritet, en bild med en person i en kränkande situation där personen kan identifieras.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgiftslagen följs då personuppgifter publiceras på webbplatsen, oavsett om det är styrelsen eller medlemmarna som publicerar bilderna. Ansvaret för personuppgiftsbehandlingen har den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för personuppgiftsbehandlingen.

Ansvarig för administrationen av fotogallerierna ska med jämna mellanrum ta en översiktlig titt på gallerierna.

Borttag av bilder
Fotoklubbens styrelse – och/eller den styrelsen utser till att ha hand om fotoväggen förbehåller sig rätten att när som helst ta bort bilder.
Om någon, mot förmodan, regelmässigt bryter mot reglerna kan denne stängas av från att få lov att använda den digitala eller analoga utställningsväggen.

Särskilda regler för bildgalleri
Varje medlem som vill ha får ett eget galleri och en egen inloggning.
Exempel på hur det kan se ut:
http://medlemsutstallning.traktorensfotoklubb.se/#!home

För att få inloggning kontakta:
Marie Persson, E-post: Marie

Inloggningslistor – ska förvaras i styrelsens dokumentarkiv

Höjd på bilderna 500 pixlar (bredden inte så noga, men ungefär max 800 px)

Det finns möjlighet för besökare att kommentera dina bilder i fotogalleriet.

Det finns särskild manual för hur du kommer igång med ditt fotogalleri. Den får du när du anmält ditt intresse.


Traktörens fotoalbum

Här kan du kika in och titta på bilder. från de olika fotowalk och även den årliga dokumentation av Valborg/1:a maj.
http://digitalmedlemsutstallning.traktorensfotoklubb.se/#!home

Här kan du kika in på de olika sommartävlingar som man har haft i föreningen.
http://sommartavlingen.traktorensfotoklubb.se

Här publiceras alla medlemsutställningar som vi har haft i föreningen.
http://medlemsutstallning.traktorensfotoklubb.se/#!home