Göteborgsmästerskapet 2018

Bronsplakett GM 2017
Valöversyn
Fotograf: HansErik Svensson

Fotoklubben PAN inbjuder till deltagande i det årliga Göteborgsmästerskapet.
Mottot är fritt och man kan tävla med två enstaka bilder och tre till fem kollektionsbilder per klass, i fem klasser:
Klass A: Kollektion påsikt svart/vitt, Klass B: Kollektion digitalt färg, Klass C: Enstaka påsikt färg, Klass D: Enstaka digitalt färg och/eller svart/vitt samt Klass E: Enstaka påsikt svart/vitt. Bilder och kollektioner får ej vara tidigare prisbelönade. Bild som ingår i en kollektion får inte dessutom tävla som enskild bild.

För påsiktsbilder gäller att de ska vara monterade på kartong, som max får vara 5 mm tjock. De monterade bildernas yttermått får vara högst 30 x 42 cm. För varje påsiktsbild ska det även finnas en digital version. Varje bild märks på baksidan med fotografens namn, Traktörens FK, tävlingsklass, bild- respektive kollektionsnamn samt ordningsnummer i kollektionen. Påsiktsbilder levereras mellan klockan 10 och 13, tisdagen den 25 september, i klubblokalen i Traktörens källarplan (bredvid hissarna), eller enligt överenskommelse med Lars-Ingvar Larsson på 070-686 95 65.

För digitala bilder och digitala versioner av påsiktsbilder gäller att de ska vara i jpeg-format med max 1920 x 1080 pixlar (bredd x höjd) och med max filstorlek 2MB. Varje bild ges ett filnamn, med små bokstäver, enligt följande: klassbokstav_traktorensfk_fotografnamn_bildtitel.jpg. I kollektionsklassen anges bildens ordningsnummer efter bildtiteln.

Alla digitala bilder skickas till  anmalan@traktorensfotoklubb.se senast den 25 september. Alternativt tankas bilderna över från ett USB-minne i samband med att påsiktsbilder levereras

För att inspirera klubbens medlemmar till att deltaga i fototävlingar så har styrelsen beslutat att, trots vad som tidigare meddelats, klubben står för deltagarnas anmälningsavgift och portot för insändning av påsiktsbilderna.

Resultatet av tävlingen redovisas på Partille kulturhus den 8 december och belönade bilder kommer preliminärt att ställas ut där.