Håkan Holgéns bilder

www.traktorensfotoklubb.se

Temat är “Fri Tid”. Barnens tid utanför skolan och förskolan.
Utställningen visades 1 oktober 2013 till 28 februari 2014.