Monica Wennblom belönas för samlade framgångar i svenska, nordiska och internationella tävlingar!

Vid Riksfototräffen 2019 tilldelades klubbens medlem, Monica Wennblom tre fotografiska hedersutmärkelser, sk samlingsutmärkelser för flera års samlade framgångar i svenska, nordiska resp. internationella tävlingar.   

Stort grattis till Monica!