Tävlingar

Traktörens fotoklubb genomför med jämna mellanrum klubbtävlingar där medlemmarna kan tävla. En klassiker är sommartävlingen. Dessutom tävlar medlemmarna ofta i större fototävlingar i Sverige.

Nya framgångar i Västsvenskan

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Hänt i klubben, Tävlingar

Resultatet av Västsvenskan 2019 är nu klart. För Traktörens FK:s del blev utfallet att sex fotografer belönades för sammanlagt fjorton bilder eller kollektioner i de fem tävlingsklasserna. Detta ledde till att klubben hamnade på en hedrande femteplats i lagtävlingen!

Klass A Enstaka digital

Diplom             Agneta Mannerbrink            ”Tiggerskan”

Klass B Enstaka påsikt färg

Brons              Mia Andersson                     ”Uppsidedown”

Diplom               HansErik Svensson                    ”Generation meeting”

Visning              Klas Eriksson                                ”Alle”

Visning              Lars-Ingvar Larsson                    ”Korvköpsparkering”

Visning              Monica Wennblom                   ”Raised eye”

Klass C Enstaka påsikt svartvitt

Brons             Monica Wennblom                ”Floating man No8”

Diplom               Klas Eriksson                                ”Arches”

Diplom               Klas Eriksson                                ”Plast”

Visning              HansErik Svensson                    ”Rwandan scooter”

Visning              HansErik Svensson                    ”Waterplay”

Klass D Kollektion påsikt

Brons             Klas Eriksson                       ”Royal wedding”

Visning           HansErik Svensson              ”Marked”

Klass E Kollektion digital

Visning           Monica Wennblom                ”Hösten är här”

Stort grattis till de belönade fotograferna!

Hela prislistan finns här: http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/Resultat-VSF-FotoExpon-2019.pdf

Resultatredovisning och prisutdelning sker på De la Gardiegymnasiet, Stenportsgatan 21, Lidköping, lördagen den 9 mars, 08:30-16:30. Då visas alla belönade bilder och man får ta del av juryns motiveringar, vilket är något som är både intressant och utvecklande för det egna fotograferandet och som varmt rekommenderas.

OBS! Fika och/eller lunchbeställning måste göras senast lördag den 23 februari till  vastsvenskan2019@lidkopings-fotoklubb.se .
OBS! eventuella allergier/annat uppges i anmälan. Betalning sker på plats, kontant eller med swish.

Närmare information finns i inbjudan: http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Inbjudan-V%C3%A4stsvenska-FotoExpon-2019.pdf

Tag chansen att tävla internationellt

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Det internationella förbundet FIAP bjuder in till 28th Colour Biennal 2019.

Tävlingen består av två sektioner, med tema “Smile”, resp. “Mankind in landscape”. Man får delta med fem digitala färgbilder per sektion och varje bild ska ha en kort bildtitel på engelska. Filstorleken får vara max 5MB. Uppladdning sker mellan 6 januari och 4 februari på RSF:s hemsida www.rst-fotoklubbar.org. Deltagandet är gratis, RSF står för kostnaden.

För temat ”Smile”, där en persons leende står i fokus, gäller att bilderna skall vara i stående format, med den exakta bildstorleken 2400pixlar (bredd) x 3200 pixlar (höjd).

För temat ”Mankind in landscape”, där den lilla människan i det stora landskapet står i fokus, gäller att bilderna skall vara i liggande format, med den exakta bildstorleken 3300 pixlar (bredd) x 2200 pixlar (höjd).

 

Observera att det är olika bildstorlek i de båda sektionerna! Hur storleksanpassning kan ske, framgår här http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/?page_id=1598

Nu är det snart dags att skicka in bilder till Riksfotoutställningen 2019 (RIFO)

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Fotograf: Klas Eriksson

Tävlingen är indelad i ett antal klasser för digitala bilder och påsiktsbilder.
Temat för motivvalet är fritt och man kan delta i en eller flera klasser med svartvita och/eller färgbilder.
Man får dock inte delta i flera klasser med samma bild och ej heller med bilder som tidigare har blivit belönade eller uttagna för visning inom Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF
. Ej heller får en bild som ingått i en tidigare belönad eller visad kollektion tävla på nytt som enstaka bild, och på samma sätt får en tidigare belönad eller visad enstaka bild inte tävla på nytt i en kollektion.

Klubben står för anmälningsavgift och porto.

För digitala bilder gäller att varje tävlande får delta med högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om tre till fem bilder. Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Formatet ska vara jpeg, med bildstorleken max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög, samt med filstorleken max 2 MB. Observera att bilder som ej uppfyller dessa krav diskvalificeras direkt! Hur storleksanpassning kan ske, framgår här: http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/?page_id=1598.

Digitala bilder ska laddas upp individuellt, efter inloggning till tävlingens hemsida av varje tävlande.
Den som vill delta i någon av digitalklasserna måste därför först meddela detta till: anmalan@traktorensfotolklubb.se för att få det lösenord till hemsidan m.m. som krävs.

Uppdaterad information om hur uppladdningen går till, kommer på förbundets hemsida www.rst-fotoklubbar.org Uppladdningen kan sedan ske från första veckan i januari och fram till den 24 januari.

För påsiktsbilder gäller högst fyra enstaka bilder och/eller en kollektion om tre till fem bilder. Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Bilderna ska vara monterade på en baksida och bildens längsta sida, inklusive kartong/passepartout, får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än 20 cm. Maximal tjocklek är 5 mm.
För varje påsiktsbild ska även en digital version laddas upp, med samma storlekskrav som för digitala bilder, ovan. (Den digitala versionen kommer att användas vid resultatredovisningen om bilden belönas.) Påsiktsbilderna märkes på baksidan med aktuell tävlingsklass, bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet (Traktörens FK). För kollektioner anges bildernas ordningsföljd (”Blomma 1, Blomma 2, Blomma 3” etc). Märkningen ska ske med de etiketter som tillhandahålles i uppladdningssystemet.

Det finns även möjlighet att tävla med bildspel. Motivvalet är fritt och varje deltagare får lämna in ett (1) bildspel. Bildspelet får vara högst 4 minuter långt och måste innehålla stillbilder, men även rörliga sekvenser får förekomma. Tillåtna videoformat är mp4, mpg/mpeg, mov, avi och wmv. Upplösningen får vara högst 1920×1080 pixlar. Deltagare ska själv inneha bildrättigheterna till alla bilder och sekvenser som används. Kommersiell musik/ljud får inte användas och deltagarens namn får inte visas i bildspelet. Den som önskar delta i bildspelsklassen måste meddela detta till anmalan@traktorensfotoklubb.se för att säkerställa att de speciella administrativa krav som finns på följesedlar, uppladdning m.m. uppfylls.

Alla bidrag till tävlingen måste laddas upp/levereras in till klubben senast 13.00 torsdagen den 24 januari, för att administrationen kring insändning m.m. ska hinnas med. Observera att påsiktsbilder lämnas i klubblokalen i källaren (bredvid hissarna) i Traktören, Köpmansgatan 10, efter överenskommelse med Lars-Ingvar Larsson, som nås på anmalan@traktorensfotoklubb.se eller telefon 070-686 95 65.

Förlängd inlämning av bilder till Sommartävlingen 2018 – ”Form”

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Låt dig inspireras av sommaren, fota och skicka in dina bilder till årets sommartävling med temat ”Form”

Förra årets vinnare med “Barnbarn”
Foto: Agneta Mannerbrink

Sänd in max 3 bidrag och numrera dina bilder i prioritetsordning nr 1, nr 2, resp. nr 3. Får vi in många bidrag får vi eventuellt plocka bort de lägst prioriterade.
Obs! Ange även titel på bilderna och ditt namn.

Bilderna skickas digitalt till anmalan@traktorensfotoklubb.se före 30 september.
Observera att du genom att skicka in dina bilder också godkänner att bilden eller bilderna tillsammans med fotografens namn publiceras på klubbens hemsida.
En jury utser vinnaren som får en fotobok.

Resultatet av sommartävlingen presenteras under hösten.

Tävlingen riktar sig endast till fotoklubbens medlemmar.

Om du har frågor, maila traktorensfotoklubb@gmail.com

Åter dags för Västsvenskan

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Nu är det åter dags att skicka in bilder till Västsvenska FotoExpon, ”Västsvenskan”, som 2019 arrangeras av Lidköpings Fotoklubb.

För tävlingen gäller att den är indelad i fem klasser och att det är fritt tema för motivvalet i samtliga klasser. Varje bild ska ha en titel. Det finns två digitala klasser och tre klasser för påsiktsbilder (pappersbilder). De två digitala klasserna består av en för enstaka bilder och en för kollektioner och de tre klasserna för påsiktsbilder av en för färgbilder, en för svartvita bilder samt en för kollektioner.

“Trumpetmannen”
Foto: Lars-Ingvar Larsson

För kollektionerna gäller att man i den digitala klassen tävlar med 3 bilder, medan man i klassen för påsiktsbilder får välja 3-5 bilder. För övriga klasser gäller att man får deltaga med högst 3 bilder per klass.

I digitalklasserna gäller jpeg-format, med max bredd 1920 pixlar och max höjd 1080 pixlar samt max filstorlek 2 MB. (Om du har problem med att få till den digitala bildstorleken så hjälper vi dig med att anpassa bilderna så att de uppfyller kraven.) Varje klubb skickar in en CD med samtliga tävlingsbidrag.

Påsiktsbilderna ska vara monterade, med hel baksida, med största yttermått (inkl. ev. passepartout) 30 x 42 cm. Bilderna märks på baksidan med datorifylld etikett.

På CD:n från klubben, med de digitala tävlingsbidragen, ska det även finnas en digital version av varje inskickad påsiktsbild (med samma krav som för de digitala tävlingsbidragen på kvalitet, antal pixlar och filstorlek). Detta för att man så småningom ska kunna visa belönade bilder digitalt på ett bra sätt.

Fullständiga regler och bestämmelser samt etikettark, med etiketter att fylla i och skriva ut för att klistra på baksidan av påsiktsbilderna, finns här: http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/?page_id=176 .

Vi behöver få in alla tävlingsbidrag senast måndagen den 29 oktober för att vi ska hinna med administrationen. Klubben står för deltagaravgift och porto. Alla digitala bidrag inklusive den digitala versionen av varje påsiktsbild skickas till anmalan@traktorensfotoklubb.se  alternativt tankas över från USB-minne i samband med att påsiktsbilderna levereras. Påsiktsbilder lämnas till Lars-Ingvar Larsson mellan klockan 10 och 13, denna dag, i klubblokalen i Traktörens källarplan (bredvid hissarna), eller enligt överenskommelse på 070-686 95 65.

Photowalk Göteborg

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Lördag 27 oktober anordnar FFG (Fotografiska Föreningen Göteborg) en fotopromenad/photowalk i Göteborg igen.
Klockan 11.00 träffas alla som vill i Bältespännarparken (mittemot Stora Teatern, på Avenyn). Det brukar vara kul, så häng på. Alla är välkomna och det kostar naturligtvis inget.

Fälttävlan 2018

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Lerums Fotoklubb har för första gången nöjet att bjuda in till Fälttävlan, i vackra Lerums Kommun.
Fälttävlan är en fototävling där deltagarna får en karta med utmärkta områden inom vilka dagens bilder skall tas.

Tävlande fotografera kan endast representera en klubb per tävlingstillfälle.
Anmälan sker på plats, mellan kl. 09:00 och 12:00 på tävlingsdagen den 25 augusti.
Tävlande får delta i valfritt antal klasser. En bild får inte användas mer än en klass och inte mer än en bild.

Mer info hur du anmäler dig, regler och även karta, finns på Lerums fotoklubb.

Göteborgsmästerskapet 2018

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Bronsplakett GM 2017
Valöversyn
Fotograf: HansErik Svensson

Fotoklubben PAN inbjuder till deltagande i det årliga Göteborgsmästerskapet.
Mottot är fritt och man kan tävla med två enstaka bilder och tre till fem kollektionsbilder per klass, i fem klasser:
Klass A: Kollektion påsikt svart/vitt, Klass B: Kollektion digitalt färg, Klass C: Enstaka påsikt färg, Klass D: Enstaka digitalt färg och/eller svart/vitt samt Klass E: Enstaka påsikt svart/vitt. Bilder och kollektioner får ej vara tidigare prisbelönade. Bild som ingår i en kollektion får inte dessutom tävla som enskild bild.

För påsiktsbilder gäller att de ska vara monterade på kartong, som max får vara 5 mm tjock. De monterade bildernas yttermått får vara högst 30 x 42 cm. För varje påsiktsbild ska det även finnas en digital version. Varje bild märks på baksidan med fotografens namn, Traktörens FK, tävlingsklass, bild- respektive kollektionsnamn samt ordningsnummer i kollektionen. Påsiktsbilder levereras mellan klockan 10 och 13, tisdagen den 25 september, i klubblokalen i Traktörens källarplan (bredvid hissarna), eller enligt överenskommelse med Lars-Ingvar Larsson på 070-686 95 65.

För digitala bilder och digitala versioner av påsiktsbilder gäller att de ska vara i jpeg-format med max 1920 x 1080 pixlar (bredd x höjd) och med max filstorlek 2MB. Varje bild ges ett filnamn, med små bokstäver, enligt följande: klassbokstav_traktorensfk_fotografnamn_bildtitel.jpg. I kollektionsklassen anges bildens ordningsnummer efter bildtiteln.

Alla digitala bilder skickas till  anmalan@traktorensfotoklubb.se senast den 25 september. Alternativt tankas bilderna över från ett USB-minne i samband med att påsiktsbilder levereras

För att inspirera klubbens medlemmar till att deltaga i fototävlingar så har styrelsen beslutat att, trots vad som tidigare meddelats, klubben står för deltagarnas anmälningsavgift och portot för insändning av påsiktsbilderna.

Resultatet av tävlingen redovisas på Partille kulturhus den 8 december och belönade bilder kommer preliminärt att ställas ut där.

Resultatet från RIFO 2018 är nu klart!

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Fotograf: Monica Wennblom

Två av klubbens medlemmar belönades för tre bilder i två klasser och ett bildspel.

Fotograf: Monica Wennblom

Monica Wennblom vann en bronsmedalj för sitt bildspel ”Raserade drömmar” och fick sin bild ”Serious woman” antagen i klassen för enstaka digitalbilder. Klas Eriksson vann en bronsmedalj för sin bild ”Yellowstone” i klassen för enstaka påsiktsbilder, och fick sin bild ”I väntan på något gott” antagen i klassen för enstaka digitalbilder.

Fotograf: Klas Eriksson

Hela resultatlistan finns här: http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen%202018_Komplett(2018-05-02).pdf

 

Stort grattis till de belönade!

Tävla internationellt med svartvita bilder

Skrivet av Richard Eliasson Postad i Tävlingar

Den internationella fotoorganisationen FIAP anordnar regelmässigt fotobiennaler med olika teman. I dessa tävlar medlemsländerna med ett antal bilder som olika fotografer har sänt in digitalt. Du har möjlighet att kostnadsfritt sända in upp till fem svartvita bilder i liggande format, på temat ”Friends”. Bland de insända bidragen väljer sedan RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi, ut ett antal bilder som skrivs ut och skickas in som Sveriges bidrag till tävlingen.

Bilderna ska vara svartvita, i liggande format och ha den exakta digitala storleken 3543x 4724 pixlar vid 300dpi.

Vill du vara med så brådskar det dock något eftersom sista dag för att sända in bilderna är redan den 23 februari. Insändningen sker via WeTransfer, som har en kostnadsfri tjänst för detta. WeTransfer hittar man enklast genom att söka på Google och sedan följa instruktionerna för WeTransfer Free (inte WeTransfer Plus).

All information om hur tävlandet går till framgår av inbjudan, som finns här:
http://rsf-fotoklubbar.org/fiap34th.html

/Styrelsen